Consultanta

Asiguram servicii de consultanta legate de activitatea de constructii si de sectorul imobiliar, dintre care enumeram :

 

1. Consultanta in vederea achizitionarii unui teren.

La achizitionarea unui teren trebuie luati in calcul o serie de factori cum ar fi :

-retragerile obligatorii fata de limitele de proprietate;

-procentul maxim de ocupare al terenului (POT);

-coeficientul de utilizare al terenului (CUT);

-alti indicatori urbanistici;

-existenta utilitatilor in zona;

-natura terenului de fundare;

-existenta unor eventuale conducte magistrale pe amplasament;

-alti factori.

 

2. Consultanta in vederea achizitionarii unui imobil existent.

La achizitionarea unui imobil existent trebuie luati in calcul o serie de factori cum ar fi :

-anul executiei structurii;

-sistemul constructiv si materialele puse in opera;

-acte care sa ateste realizarea investitiei : cartea tehnica, proiect de executie, procese verbale de pe perioada executiei, certificate de calitate pentru materialele folosite,etc. ;

 

3. Consultanta in vederea oportunitatii realizarii unei investitii.

-Studii de fezabilitate;

 

4. Consultanta in executia lucrarilor de constructii.

-asistenta tehnica pe santier si urmarirea lucrarilor;

-alegerea sistemului constructiv optim si a materialelor ce vor fi puse in opera;

-servicii dirigentie de santier;

-servicii RTE (responsabil tehnic cu executia);

-servicii CTC (controlul tehnic al calitatii);

-verificarea tehnica a proiectelor;

-intocmire caiete de sarcini;

-management de proiect;

 

Folosirea unui consultant pe baza de contract are mai multe avantaje:

  1. reducerea termenului de realizare a investitiei
  2. posibilitatea de a avea acces la tehnici si cunostinte specializate
  3. reducerea costurilor de executie
  4. posibilitatea de a folosi tehnici si tehnologii noi performante
  5. posibilitatea de a obtine evaluari si recomandari independente
  6. independenta consultantului fata de beneficiar, antreprenor si proiectant